LOS  VAN  DE  AARDE

Een boek over de bedoeling die Mondriaan had met zijn nieuwe kunst.

Piet Mondriaan (1872 - 1944) is wereldberoemd. Samen met Rembrandt en Van Gogh behoort hij tot de top drie van Nederlandse kunstschilders.
Mondriaan heeft teksten geschreven waarin hij de bedoeling van zijn nieuwe kunst uitlegt. Als schrijver is hij echter geen succes. Hij combineert de ene filosoof met de andere en komt met theorieën die elkaar tegenspreken. Er is geen touw aan vast te knopen.

Mondriaan heeft een reis gemaakt naar Spanje. Over die reis heeft hij nooit iets willen vertellen maar na zijn dood zijn foto's gevonden waaruit blijkt dat een Delftse student hem op die tocht heeft vergezeld.
De reis vond plaats in 1903. Het socialisme was toen sterk in opkomst en de Delftse techniekstudenten hadden zich solidair verklaard met de arbeidersklasse. Ze waren zich bewust van de rol die zij in de toekomst als ingenieur zouden kunnen spelen en ze wilden zich breed oriënteren. Het Delfts studentenweekblad uit die tijd staat vol met artikelen over kunst en filosofie…

Mondriaans teksten zijn warrig, taai en saai. Maar als je beseft waar de kunstenaar mogelijk zijn inspiratie vandaan gehaald heeft en als je deze bronnen bestudeert, worden de geschriften van Mondriaan begrijpelijker en daarmee de bedoeling die hij had met de bijzondere schilderijen die hij gemaakt heeft.